KARATE - GESCHIEDENIS - HISTORIEK

Van waar komt KARATE? Hoe is het ontstaan?

In de zesde eeuw verliet DARUMA stichter van het ZEN BOUDISME, WEST-INDI╦ en reisde naar China. Hij ontwikkelde er een trainingsmethode voor de monniken die door het vele mediteren verzwakt waren. Na een tijdje bleek deze methode zeer afdoen-de te werken en de monniken werden door deze manier van trainen lenig en sterk.

Door het vele reizen werden zij regelmatig overvallen door struikrovers, die erop uit waren om het weinige dat zij hadden, te stelen.

Door hun fysieke paraatheid konden zij de meeste aanvallen afweren. Op die manier ontstonden de eerste gevechtstechnieken.

Deze technieken werden doorgegeven aan alle monniken en zo ontstond de methode van SHORIN-JI KEMPO. Het is deze methode die in de 15e eeuw OKINAWA bereikte (toen nog China) en waar het OKINAWA-TE genoemd werd. Het werd overal in het geheim getraind gezien de Japanse bezetting. Deze hadden alle wapens en elke samenkomst verboden om mogelijk verzet in te dijken.

Het is pas in 1906 dat de eerste demonstraties plaats hadden. De toenmalige stijlen of methoden waren het SHORIN-RYU en het SHOREI-RYU.

In 1916 demonstreerde Gichin FUNAKOSHI zijn METHODE in Tokio. Een demonstratie die een geweldig succes kende, temeer daar Funakoshi een zeer kleine man was. De kracht die hij uitstraalde was zo groot, dat men hem vroeg om in Tokio te blijven.

Pas in 1922 vestigde hij zich te Tokio en ontwikkelde er toen samen met zijn zoon YOCHITAKA het wel bekende SHOTOKAN Karate. Men kan het zo stellen dat deze kleine man de grondlegger is van het Karate dat we nu kennen.

In 1929 vestigde MABUNI zich in Osaka en onderwees er zijn methode. De naam die hij koos was SHITO-RYU. MIYAGI vestigde zich in Kyoto met zijn GOJO-RYU. In 1935 ontstond het WADO-RYU met OTSUKA. Rond dezelfde periode stichtte SAWAYAMA het KEMPO-RYU.

Tijdens de twee wereldoorlog werden alle krijgskunsten verboden door bezetting (herhaling van de geschiedenis?).

Pas in 1948 werd het verbod opgeheven en er bleven nog vier hoofdstijlen over, met name: SHOTOKAN-WADO-SHITO-GOJU RYU.

Na deze periode vonden bepaalde mensen dat er tekortkomingen waren in een stijl en zo ontstonden dan terug andere stijlen.

OKYAMA ontwikkelde het KYOKUSHIN KAI.
TAMI het wetenschappelijke SHUKO KAI.
NANBU zijn SANKU KAI en later NANBU KAI.
Het SHOTOKAN splitste zich in SHOTO KAI.


En op die manier zijn verschillende stijlen ontstaan die in feite allemaal dezelfde stam hebben. De stijl heeft in wezen heel weinig belang. Karate is veel meer dan alleen maar een beweging. De kracht van een vuisttechniek is dezelfde in om het even welke stijl, de afweer moet snel en correct gebeuren.

Laat u nooit be´nvloeden door iemand die zegt dat zijn stijl beter is dan een andere. Elke stijl heeft zijn eigen voor- en nadelen.

Karate op Internationaal gebied.


Karate heeft een grote groei gekend in de hele wereld. Dit in verschillende bonden en organisaties.

Zo ontstond in Japan de J.K.A. Japanse Karate Ass.

In 1963 werd te Parijs de EUROPESE KARATE UNIE, E.K.U. opgericht in 1970.

WORLD UNION KARATE DO ORGANISATION - W.U.K.O. -, dit tijdens de eerste WERELDKAMPIOENSCHAPPEN. Deze naam is in 1994 gewijzigd in W.K.F. (WORLD KARATE FEDERATION).

In 1985 is Karate dankzij W.U.K.O. erkend door het OLYMPISCH COMITE.

NATIONAAL is de karatesport in zo een klein land als Belgie zeer goed vertegenwoordigd. Er zijn ongeveer 30.000 Karateka's, uiteraard in verschillende bonden.

De Belgische Karate Associatie is verdeeld in twee vleugels: de Vlaamse Karate Ass. VKA en de Ligue Francophone du Karate FFK.

De V.K.A. op zijn beurt is als stijlgroep aangesloten bij de Vlaamse Karate Federatie.

Dat op zijn beurt aangesloten bij E.K.U. en W.K.F.

De V.K.F. bestaat ook nog uit de Vlaamse Karate Vereniging. Op zijn beurt aangesloten bij de J.K.A. (Japan Karate Ass.).

Het verschil met deze twee bonden J.K.A. en W.K.F. is dat de J.K.A. het IPPON SHOBU systeem (ÚÚn score) heeft.

De W.K.F. daarentegen, heeft het moderne systeem van meerdere punten te scoren op wedstrijd...SHOBU

Sinds 01/01/1992 is het B.K.F. opgericht. Dit is het overkoepeld orgaan van beide landsgedeelten.

Deze samenwerking is een noodzaak om met een bond op Belgisch niveau naar buiten te komen. Deze is nu ook erkend door B.L.O.S.O./B.O.I.C., E.K.U. en W.K.F.

 

< Terug naar boven >

 

Gerealiseerd door TOMODACHI Oosterzele          | HOME - Terug naar BEGINpagina |      | ons CONTACTEREN via |