Mogelijke TRAINER opleidingen KARATE :


En tot tweemaal per jaar organiseert de Vlaamse Karate Federatie (VKF), in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool en BLOSO, cursussen voor gediplomeerde LESGEVERS in karate.

Wij willen U er wel op wijzen dat je deze cursussen pas kan volgen vanaf wanneer je minimum 17 jaar bent en minstens de graad van 5e kyu bezit.

De eerste opleiding is deze voor Aspirant-initiator Karate.

Nadien is er de opleiding tot Initiator Karate, de eerste stap in de opleidingsstructuur van de Vlaamse Trainersschool. Zie diploma INITIATOR

Nadien kan je nog verder gaan voor Instructeur B. Zie diploma INSTRUCTEUR B

En dan nog verder voor Trainer B. Zie diploma TRAINER B

De hoogste en laatste opleiding tot trainer is deze voor Trainer A.

Karateka's welke minstens 1e DAN zijn kunnen zich ook kandidaat stellen om SCHEIDSRECHTER te worden. 

Ook hiervoor wordt door de VKF twee keer per jaar een cursus georganiseerd en worden er examens afgenomen.  

Voor meer informatie, vraag uitleg aan "HET BESTUUR"

 

< Terug naar boven >

 

 

Gerealiseerd door VAN SAEN          | HOME - Terug naar BEGINpagina |      | ons CONTACTEREN via |